Denominación

Descripción

Fotografías

Plano

Estación Arqueológica Outeiro dos Lameiros
estacion_outeiro_lameiros
estacion_outeiro_lameiros
estacion_outeiro_lameiros

Petroglifos Área arqueológica de A Caeira
petroglifos_area_caeira
petroglifos_area_caeira
petroglifos_area_caeira

Petroglifos da Pena Longa
petroglifos_pena_longa
petroglifos_pena_longa
petroglifos_pena_longa

Petroglifo de Auga dos Cebros
petroglifo_auga_cebros
petroglifo_auga_cebros
petroglifo_auga_cebros

Petroglifos del Monte Tetón
petrogrifos_monte_teton
petrogrifos_monte_teton
petrogrifos_monte_teton

Petroglifos Parque Arqueológico de Campo Lameiro
petroglifos_campo_lameiro
petroglifos_campo_lameiro
petroglifos_campo_lameiro